อนุบาล
อนุบาล
ค้นหาดีดี (กรอกเพียงช่องเดียวก็หาได้)
กรอกชื่อโรงเรียน

เลือกประเภท

ค้นหาจากถนน

ค้นหาจากจังหวัดหากพบความไม่สมบูรณ์ของเว็บ
หรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม คลาดเคลื่อน
หรือ ความไม่สะดวกใดๆ กรุณาแจ้ง Webmaster เพื่อจะได้ปรับปรุงต่อไป (คลิกที่ link ด้านล่างนี้)
กรอกข้อเสนะแนะ...
ประกวดวาดภาพระบายสีนานาชาติสำหรับเด็ก
 
วาดภาพระบายสีนานาชาติ การประกวดวาดภาพระบายสีนานาชาติสำหรับเด็ก International Children’s Painting competition on the Environment “Biodiversity :Connecting with Nature ” ครั้งที่ 19 ด้วยองค์กรสิ่งแวดล้อมโลก (UNEP) ได้มีหนังสือเชิญชวนให้ประเทศไทย ส่งผลงานเด็กอายุ 6-14 ปีเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีในงาน “ International Children’s Painting competition on the Environment “Biodiversity :Connecting with Nature ” ครั้งที่ 19 โดยในปีนี้จะเน้นเรื่องโลกที่สวยงามของพวกเรา โลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและเราจะทำอย่างไรเพื่อปกป้อง สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ทั้งนี้ ผลงานจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการปกป้องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ มหาสมุทร และสัตว์ รวมถึงการบูรณะ ฟื้นฟูปะการัง โดยกำหนดให้ส่งผลงานภายในวันที่ 15 เมษายน 2553 สามารถส่งผลงานโดยตรงได้ที่สำนักงานองค์การสิ่งแวดล้อมโลก(UNEP) ประเทศไทย รางวัลที่หนึ่ง 2,000 เหรียญสหรัฐ แนะ (ในระดับโลก) แหล่งอ้างอิง: จาก www.thailandkid.com

 ข้อมูลเพิ่มเติม..